Granbarkborrefälla

Start för årets svärmningsövervakning av granbarkborre

Nyhet - 21 april 2020

Årets svärmningsövervakning av granbarkborre är mer omfattande än någonsin. Totalt har Skogsstyrelsen och andra aktörer inom satsningen Stoppa borrarna fällor på 60 platser i hela landet. Fällorna töms varje vecka och visar när det är störst risk för angrepp.

– Under svärmningsperioden måste skogsägarna vara extra noggranna med att kontrollera sin skog. Då kan nya angrepp hittas i god tid, spridningen kan begränsas och det mesta av virkesvärdet kan räddas, säger Kerstin Ström, projektledare för Stoppa borrarna.

Intensiv övervakning i riskområden

Genom samverkan inom satsningen Stoppa borrarna har vi i år en ännu mer intensiv övervakning i de södra och mellersta delarna av landet som löper störst risk att drabbas av stora angrepp i sommar. Förutom Skogsstyrelsen har Södra skogsägarna, Mellanskog och Hushållningssällskapet övervakningsfällor.

– Det känns väldigt bra att vi kan samverka kring detta och få en bra spridning med fler fällor i övervakningen. Det gör att vi med ännu större noggrannhet kan se när svärmningen kommit igång i olika delar av landet, säger Magnus Sääf, ansvarig för svärmningsövervakningen på Mellanskog.

Svärmningsstart styrs av temperaturen

Granbarkborren behöver ha minst + 18 grader i luften för att kunna flyga. Första tömningen av övervakningsfällorna visar inga stora fångster, men det finns risk att svärmningen kommer igång den närmaste veckan eftersom det enligt SMHI kan bli uppåt 20 grader varmt i delar av södra Sverige.

Resultaten från samtliga fälltömningar presenteras varje vecka på Skogsstyrelsens webbplats.  

Kontakt

Kontakt