Drönarbild över granskog med rödbruna granar som angripits av granbarkborre. Fotot är taget i Stjärnorp, Östergötland i februari 2022.

Sörmland och Örebro värst drabbat av granbarkborren visar ny inventering

Pressmeddelande | Regionalt - 06 december 2022

Granbarkborren fortsätter att orsaka omfattande skador i Sveriges granskogar. En ny inventering visar att över 5 miljoner kubikmeter gran har dödats totalt i Götaland och Svealand i år. Inte mindre än hälften av skadorna finns i Sörmland och Örebro län.

En ny inventering som Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) gjort på uppdrag av Skogsstyrelsen visar att skadorna i år minskat i Götaland medan de ligger kvar på samma höga nivå som förra året i Svealand. Totalt har drygt 5 miljoner kubikmeter gran dödats av granbarkborren under 2022.

Allra värst drabbade är skogsägare i Örebro och Sörmlands län. Här har hela 2,6 miljoner kubikmeter gran dödats av granbarkborren i år (se tabell och bifogad karta, ju rödare färg desto värre skador)

– Årets skador är fortsatt mycket besvärande för skogsägarna i Sörmland och Örebro. Efter flera år med väldigt höga nivåer med barkborrar får vi ytterligare ett med rekordhöga volymer dödad skog. Jag lider med de drabbade skogsägarna och det gäller nu att inte ge upp utan fortsätta bekämpa barkborrarna och rädda virkesvärden från skogen, säger Magnus Sääf, skogsförvaltare på Mellanskog.

Årets granbarkborreskador kan till exempel jämföras med de omfattande skogsbränderna sommaren 2018 då cirka 2 miljoner kubikmeter skog förstördes.

– En brand eller storm kan över en natt orsaka enorma skador på skog. Granbarkborrens effekter är mer långsamma, men lika förödande för många skogsägare. Jag upplever att årets inventering förstärker bilden av en naturkatastrof i slowmotion, säger Kerstin Ström, projektledare för Stoppa borrarna på Skogsstyrelsen.

Troligt att angreppen fortsätter

Totalt sett har nu cirka 32 miljoner kubikmeter gran dödats sedan den extremt torra sommaren 2018, visar en sammanställning som Skogsstyrelsen gjort av de senaste årens inventeringar. Flera faktorer pekar på att siffran kommer att fortsätta öka kommande år.

Klimatförändringarna, med fler varma och torra somrar, kommer troligen att öka skogsskadorna. Detta eftersom granar som utsätts för torka blir stressade och mindre motståndskraftiga mot insekters angrepp.

– Som skogsägare behöver du fortsätta vara aktiv och begränsa skadorna genom att avverka och få bort angripna träd ur skogen under sommarhalvåret. Men det är också viktigt att tänka långsiktigt och klimatanpassa skogsbruket så att skogen lättare kan stå emot skador i framtiden, säger Mattias Engman, Skogsstyrelsens skogsskadesamordnare i Örebro och Sörmlands län.

Tänk på detta som skogsägare

Som skogsägare finns det flera saker att tänka på för att begränsa och förebygga nya skador av granbarkborren.

  • Var aktiv och se över din skog under hela året. Planera för avverkning redan nu där du tidigare haft större angrepp eller riskerar att få det i vår.
  • Om det blåser ner granar i din skog eller om de drabbas av snöbrott, ta rätt på de skadade granarna innan svärmningen kommer i gång till våren.
  • Tänk igenom valet av trädslag och sprid riskerna när det är dags att föryngra skogen efter avverkning. Sträva efter variation och välj trädslag som trivs på den mark du ska föryngra.
  • Röjning och gallring i rätt tid skapar vitala skogar. Undvik sena gallringar som ökar risken för vindfällen och angrepp.

SLU har liksom 2020 och 2021 genomfört årets inventering inom Nationell Riktad Skogsskadeinventering (NRS) som bygger på Riksskogstaxeringens (RT) permanenta provytor i Götaland och Svealand, exklusive Gotland och Dalarna. Inventeringen har gjorts på ytor i äldre bestånd med minst 30 procents andel gran. Ansvarig för inventeringen är miljöanalysspecialist Sören Wulff.

Tabell: Total volym och genomsnittlig volym per hektar granbarkborreangripna granar 2022.

Län Volym
milj m3
sk
Volym/ha
m3
sk/ha
Värmland < 0,2 < 1,0
Uppsala/Stockholm/Västmanland 1,1 4,5
Örebro/Södermanland 2,6 16,2
Västra Götaland < 0,1 < 1,0
Östergötland 0,3 2,4
Halland < 0,1 < 1,0
Jönköping < 0,1 < 1,0
Kronoberg/Blekinge 0,3 1,5
Kalmar 0,6 3,8
Skåne < 0,1 < 1,0

 

Kontakt

Kontakt Skogsstyrelsen

Kontakt Mellanskog

Kontakt SLU

Presskontakt

Pressjouren är tillgänglig för journalister på telefon 036–35 94 91 vardagar kl. 8–20 samt helger kl. 10–15. Mejladress: pressjour@skogsstyrelsen.se.