Virkestrave vid väg.

Snö och torka bidrog till dyrare avverkning 2018

Statistik - 18 juni 2019

Det blev dyrare att avverka i det storskaliga skogsbruket under 2018, visar statistik som Skogsstyrelsen tagit fram. Mycket snö i norr och sommarens torka bidrog till att kostnaderna för både avverkning och gallring ökade. Störst var ökningen i Södra Sverige.

Kostnaderna för gallring och föryngringsavverkning ökade både i Norra och Södra Sverige under 2018. Störst är ökningen av kostnaden för föryngringsavverkning i Södra Sverige som steg med nio procent, medan den steg med sex procent i Norra Sverige. Kostnaden för gallring har ökat med sex procent i Norra Sverige och fyra procent i Södra Sverige.

2018 inleddes med mycket snö i norr och blött väder i söder, följt av en varm och torr sommar vilket påverkat kostnaderna inom skogsbruket. I statistiken ingår även kostnader för avverkning av brand- och stormskadad skog. Kostnaden för föryngringsavverkning i brand- eller stormskadad skog är 28 procent högre än ordinarie föryngringsavverkning. Men volymen avverkad brand- eller stormskadad skog är liten i jämförelse med den totala föryngringsavverkningen. Genomslaget blir därför en mindre ökning av genomsnittskostnaden för all föryngringsavverkning med 3 procent.

I ett längre tidsperspektiv har kostnaderna för föryngringsavverkning ökat med 14 procent från 2008 till 2018. Även gallringskostnaderna har under en längre tid stigit, med cirka 21 procent från 2008.

Kostnaden för återväxtåtgärder (hyggesrensning, markberedning, plantering och sådd) steg med fyra procent i norra Sverige och med tre procent i södra Sverige jämfört med året innan. Sedan 2008 har kostnaden för återväxtåtgärder ökat med 34 procent.

Röjningskostnaden ökade med fem procent i norra och med två procent i södra Sverige. Från 2008 till 2018 har röjningskostnaden ökat med 10 procent.

Kostnadsuppgifterna är likt tidigare år volymvägda eller arealvägda och avser löpande priser. Storskaligt skogsbruk definieras som ägande av mer än 16 000 ha eller årlig avverkning av mer än 50 000 kubikmeter fast virke under bark.

Resultaten finns i statistikdatabasen och i det statistiska meddelandet.

 

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter

Skicka ett meddelande till Katarina om att du vill prenumerera på statistiknyheter så får du statistiken direkt när vi publicerar den. 

För att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig med de senaste statistiknyheterna behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, i detta fall namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är en uppgift av allmänt intresse. Vi sparar dina uppgifter tills dess du meddelar att du inte längre vill få nyhetsbrevet. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

katarina.ekberg@skogsstyrelsen.se