Satellitbild över skog och sjöar.

Smartare klimatinformation

Nyhet - 06 februari 2019

Smartare klimatinformation, SKI, är ett samarbete mellan Havs- och vattenmyndigheten och Skogsstyrelsen. Tack vare samarbetet kan nu fler myndigheter som arbetar med klimatanpassning använda öppna satellitdata på Skogsstyrelsens server.

Många klimatanpassningsfrågor berör både skog och vatten. I projektet "Smartare klimatinformation" har Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Skogsstyrelsen samlat gemensam kunskap inom klimatanpassning. Kunskap som kan komma fler till godo.

Nu kan fler jobba med stora datamängder

Skogsstyrelsen har under många år arbetat med satellitdata. Nya satellitdata sparas regelbundet på en server. I projektet har HaV bidragit med en QGIS-plugin för servern. QGIS är ett kartverktyg med öppen källkod som nyttjas av många användare i Sverige. Genom HaV:s bidrag kommer många fler myndigheter att kunna använda Skogsstyrelsens server, framför allt i arbetet med klimatanpassning.

Användningsområden

Satellitbilderna kan användas både för att följa skeenden med endast någon dags fördröjning, men också för att se förändringar över längre tid. Till exempel för övervakning av bränder. Data kan också användas för att övervaka vattenförekomster, både under torka och vid översvämningar