Granbarkborre.

Små granbarkborrar och skog med variation

Nyhet | Regionalt - 07 mars 2019

Skogsstyrelsens distrikt Östergötland anordnar skogskvällar med fokus på granbarkborre och varierat skogsbruk under våren.

I fokus för dessa kvällar står information om hur stor skada en liten insekt kan göra och vilka konsekvenser det får för skogsbruket. Vi kommer också att prata om skötselmetoden hyggesfritt skogsbruk som är en del av kampanjen Skog med variation.

Granbarkborren - hur är skadeläget i Östergötland? Hur ser prognosen ut för 2019? Vad säger skogsvårdslagen? Vad kan du som skogsägare göra själv för att minska spridningen?

Hyggesfritt skogsbruk - kanske en skötselmetod för dig? Som skogsägare kan du ha flera olika mål med din skog. Vill du ha lövskog, blandskog, skog med variation? Fördelar och nackdelar med hyggesfritt skogsbruk? Definition, skötselmetoder och vad lagen säger om denna typ av bruk av skog.

Läs mer och anmäl dig under respektive datum nedan.