Urskog av tall.

Skydd av skog under 2021

Nyhet | Regionalt - 18 februari 2021

Under 2021 kommer det, som det ser ut just nu, inte finnas några nya medel för områdesskydd eller skötsel av redan skyddade områden i Stockholm och Gotlands län.

Orsaken till det är att omfattningen av ansökningar om avverkning i fjällnära skog har ökat markant den senaste tiden. Skogsstyrelsen är tvungen att hantera fjällnära ärenden skyndsamt och vid nekade tillstånd till avverkning har markägarna rätt till ersättning. Därför går hela anslaget för nybildande och skötsel under 2021 till att ersätta nekade ansökningar i den fjällnära skogen.

Begärt mer pengar från regeringen

Inför 2021 års budget äskade Skogsstyrelsen 300 miljoner kronor extra för ersättningar till områdesskydd och 41 miljoner extra för naturvårdande skötsel. Men det blev inget extra tillskott.

Vad händer nu?

Som det ser ut just nu kommer i princip alla pengar Skogsstyrelsen har till områdesskydd under 2021 att gå till ersättningar i fjällnäraärenden. Det kommer troligen inte att finnas pengar för att bilda områdesskydd i övriga delar av landet och vår ambition om att öka insatserna av naturvårdande skötsel får anstå.