Rådjur.

Skogsträff om skog och vilt i balans

Nyhet | Regionalt - 06 september 2023

Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, Jägareförbundet, Mellanskog och LRF hälsar markägare och jägare med intresse för skog och vilt varmt välkomna till en skogsträff.

Vi träffas fredag 22 september kl. 13.00-17.00 med samling på gården hos Jens Bendelin, Väte Magnuse 812, Klintehamn.        

Deltagande organisationer/myndigheter kommer att berätta hur de jobbar med viltförvaltning och vilka möjligheter som finns för att begränsa skador av klövvilt genom aktiva åtgärder. Under dagen kommer även klimatförändringarnas inverkan på skog och vilt att belysas.

Syftet med dagen är att dra lärdom av varandras goda exempel på hur man lyckas med planteringar och sköter ungskogar genom viltanpassad röjning.

Program

  • Skogsstyrelsen redovisar av uppföljningen av R (Rådjursbetesinventering) samt klimatförändringarnas inverkan på skog och vikten av att lyckas med återväxterna.
  • Jägareförbundet pratar om förvaltningstänk och hur klimatförändringarna påverkar rådjuren.
  • LRF visar betydelsen av strategier för långsiktig hållbar produktion i areella näringar.

Deltagandet är kostnadsfritt men vi vill gärna ha in din anmälan senast 20 september via mejl till Ingvar Hansson. Meddela eventuella allergier.

Vi bjuder på kaffe.

Medtag kläder efter väder

 

Kontakt