Contorta-plantor i höstskrud

Skogsträff i Vemdalen, Jämtland

Nyhet | Regionalt - 29 september 2021

Skogsstyrelsen arrangerar regelbundet skogsträffar och en av inriktningarna är att inkludera fler kvinnor för att bredda dialogen och få en mer jämställd representation i skogsbranschen. Imorgon torsdag arrangeras en träff i Gemensamhetsskogen, Vemdalen i Jämtland

I morgon torsdag arrangeras en skogsträff i G-skogen Vemdalen, Jämtland mellan klockan 10.00-13.00. Träffen handlar om skogs- och viltvård och inför träffen har vi på Skogsstyrelsen aktivt vänt oss till kvinnor i området. Syftet är att få fler som deltar i dialogen runt skogen och skapa aktivt en mer inkluderande miljö för både kvinnor och män.

Under träffen kommer representanter från Skogsstyrelsen att presentera skogsskadeinventeringen samt berätta mera om skogsskötsel. Då skogsskador är ett stort problem för markägare så kommer vi att titta på hur man kan stänga ute vilda djur från sitt bestånd. Tillsammans kommer vi också att titta på ett gallringsområde samt viltstängsel för att stänga ute vilda djur.

- Vi kommer också att titta på hur föryngringsprocessen och skillnaden mellan tall och Contorta, säger Stina Moberg, distriktschef Skogsstyrelsen för Södra Jämtland

Till sist kommer en representant från Jägarförbundet att berätta mera om hur man kan gallra för att skapa mer foder för vilda djur i sin skog.

Deltar under dagen gör representanter från Skogsstyrelsen, Jägarförbundet och G-skogen.

Vill du vara med?

Anmäl dig till johan.hansson@skogsstyrelsen.se

Tid: 30 september klockan 10.00-13.00, samling kl 10.00

Plats: Vi samlas 3 km väster om Vemdalens kyrka, infarten till Bergvallen för gemensam färd till Gemensamhetsskogen (G-skogen)

Välkommen!

Kontakt