Kvist av bräken i stark höstfärg

Skogsstyrelsens kommentar om att personal säger upp sig

Nyhet - 18 oktober 2021

I media finns uppgifter om att många medarbetare med naturvårdskompetens valt att säga upp sig på Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen känner inte igen sig i dessa uppgifter.

Skogsstyrelsen beklagar djupt om medarbetare på Skogsstyrelsen som arbetar med naturvårdsfrågor har känt eller känner sig motarbetade och nedtystade. Det är en fråga som myndigheten tar på stort allvar. Skogsstyrelsen delar dock inte bilden av att många medarbetare lämnar myndigheten.

På Skogsstyrelsens distrikt och på skogsavdelningen arbetar idag 524 personer (exklusive chefer, administrativ personal samt medarbetare inom Naturnära jobb). Från 2018 och fram till oktober 2021 har totalt 70 medarbetare inom dessa delar av organisationen sagt upp sig på egen begäran (exklusive pensionsavgångar).

År Anställda region + skogsavd Antal egna uppsägningar region + skogsavd
2018 518 23
2019 525 19
2020 503 16
2021 524  12 (t.o.m. okt)

 

Bland dessa 70 personer finns såväl personer som arbetat med naturvård som de som arbetat med andra skogliga frågor. Ett antal av dem som jobbat med naturvård har bland annat gått till det privata skogsbruket och till landets länsstyrelser.

Behov av konsulter

Det stämmer att Skogsstyrelsen tittar på att ta in skogliga konsulter i större utsträckning. Orsaken är bland annat den kraftiga ökningen av ansökningar om avverkning i fjällnära skog från 2020, vilket medfört ett stort behov av naturvårdsbedömningar och handläggning av ersättning. Eftersom vi prioriterat egen personal för denna uppgift, har detta i sin tur medfört brist på naturvårdskompetens i andra verksamheter såsom uppföljning biologisk mångfald.

För 2021 beslutade regeringen i vårändringsbudgeten sent in på året (juni) att skjuta till 365 miljoner kronor till ersättningar till följd av nekade ansökningar om avverkning i det fjällnära området. Det frigjorde budgeten för områdesskydd och naturvårdande skötsel, vilket innebär stora insatser och behov av sådan kompetens. Detta är också en stor anledning till Skogsstyrelsens behov av konsulter.

Anlitandet av konsulter kopplar även till en ambition att öka flexibiliteten för att klara variationerna i finansiering och uppdrag. 

Pressjour

Vår pressjour är tillgänglig för journalister på telefon vardagar kl. 8–20 samt helger kl. 10–15. Under kontorstid kan du även nå oss via mejl.