Ingång till Skogsstyrelsens och Jordbruksverkets nya lokaler i Jönköping

Skogsstyrelsens huvudkontor flyttar till nya lokaler

Nyhet - 18 mars 2021

Nu flyttar Skogsstyrelsens huvudkontor i Jönköping till nybyggda lokaler som andas skog. Hela arbetet har genomsyrats av hållbarhet. Skogsstyrelsen kommer även i fortsättningen dela ytor med Jordbruksverket.

Hållbarhetstänket har varit viktigt från start till slut i byggprojektet. Den nya fastigheten är miljöcertifierad enligt det internationella certifieringssystemet BREEAM. Det innebär bland annat att huset har minst 20 procents lägre energiförbrukning än vad Boverkets byggregler kräver.

Fastigheten är byggd av noga utvalda material som är fria från farliga gifter och hormonstörande ämnen. Alla träslag som använts är svenska certifierade träslag. Uppvärmningen sker med fjärrvärme och vi återanvänder värmen från fastighetens datorhallar. Kylan kommer från vattnet i den intilliggande sjön Vättern. En stor del av husets belysning är även närvarostyrd och alla kranar och toaletter är snålspolande. På taket på nionde våningen omvandlar vi sol till energi med solceller.

Återbruk av möbler och teknik

Skogsstyrelsen har valt att återbruka möbler och teknik i så hög grad det är möjligt. Det vi inte kunnat återanvända har andra myndigheter tagit över eller har vi skänkt till välgörenhetsorganisationer.

Skogen har inspirerat både insida och utsida

På fastigheten finns flera sedumtak och högar med död ved av olika träslag som bidrar till en positiv inverkan på miljön och den biologiska mångfalden genom att fungera som naturliga insektshotell och locka till sig fåglar. Även valet av växter i rabatterna kring fastigheten är noga utvalda för att blomma hela säsongen och bidra till pollinering. Det kommer också finnas bikupor och vildbihotell på taket som Jordbruksverket ansvarar för.

Den interiöra utformningen gestaltar de fyra skogsregionerna och de åtta odlingszonerna samt fjällregionen. Det märks bland annat i färgval på mattor och tyger, fondväggar, symboler i kontrastmarkering och vad mötesrummen heter.

Ny adress

Från tisdag den 23 mars har kontoret i Jönköping ny adress. Besöksadressen blir Skeppsbrogatan 2. Den nya leveransadressen blir Oskarshallsgatan 1. Postnummer och postadress ändras inte.