Barrskog med snötäckta berg vid horisonten.

Skogsstyrelsens GD: ”Bra att lagstiftning om fjällnära skogar ses över”

Nyhet - 17 maj 2018

Regeringens besked i dag att man är beredd att göra en översyn av lagstiftningen för avverkning i fjällnära skogar, välkomnas av Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist. Samtidigt fick Skogsstyrelsen det formella uppdraget att göra en nationell inventering av nyckelbiotoper där en särskild hänsyn ska tas till de lokala förutsättningarna i nordvästra Sverige.

– Det är glädjande att regeringen nu är beredd att se över tydligheten i lagstiftningen när det gäller skogsägare som inte får avverka i fjällnära skogar, något som vi också påpekat vikten av, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Regeringen meddelade i dag att man är beredd att göra en översyn av vilka åtgärder som kan vidtas för att åstadkomma en ökad tydlighet när det gäller lagstiftningen kring fjällnära skog. Skogsstyrelsen har tidigare lyft fram behovet av en sådan utredning eftersom lagstiftningen är vag, bland annat när det gäller synen på vad som är pågående markanvändning och hur ersättningen ska hanteras till de skogsägare som nekats att avverka.

I regeringsbeslutet på torsdagen ingår också det formella uppdraget att uppdatera den inventering av nyckelbiotoper som tidigare gjorts men också att göra en inventering i nordvästra Sverige där Skogsstyrelsen tagit fram en ny metodik som testas under 2018. Där ska Skogsstyrelsen ta hänsyn till de lokala och regionala förutsättningarna, skriver regeringen.

– Det är positivt att vi nu fått ett förtydligande och ett konkretiserande i en fråga som varit på bordet länge. Nu ska vi läsa och begrunda vad de här förtydligandena innebär och hur vi ska arbeta med det framöver, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Uppdraget att göra en nationell inventering av skogar med höga värden för växter och djur, så kallade nyckelbiotoper, fanns med i regeringens budgetproposition i höstas. Sedan dess har Skogsstyrelsen arbetat med förberedelserna och riggat organisationen utifrån de förutsättningarna. Inventeringen ska pågå 2018 till 2027. Skogsstyrelsen ska nu arbeta för att inventeringen blir rättssäker och effektiv.

Kontakt

  • Herman Sundqvist
  • generaldirektör, Skogsstyrelsen
  • Telefon: 036-35 94 30