Rotröta i gran.

Skogsstyrelsen vill pröva dom om klagorätt

Nyhet - 06 november 2018

Skogsstyrelsen har beslutat att överklaga den dom om klagorätt som nyligen kom från kammarrätten. Där sade domstolen att den vägledning som myndigheten gett till en skogsägare i det här fallet är att se som ett beslut som går att överklaga. Skogsstyrelsen vill nu att Högsta förvaltningsdomstolen prövar frågan.

– Under 2017 skrev Skogsstyrelsen knappt 3 000 vägledningar kring miljöhänsyn eller återväxtåtgärder till skogsägare. Blir de möjliga att överklaga får det förstås konsekvenser. Skogsstyrelsen gör en annan bedömning än vad kammarrätten gör när det gäller om vägledningen är att se som ett överklagbart beslut. Därför är det viktigt att det görs en prövning av Högsta förvaltningsdomstolen, säger Emil Bengtsson, Skogsstyrelsens distriktschef i Göteborg.

Det var i december 2016 som Skogsstyrelsen gav en vägledning till en markägare i Västra Götaland om miljöhänsyn i samband med en avverkning. En ideell naturvårdsorganisation överklagade och i maj 2017 kom förvaltningsrätten med en dom som sade att vägledningen inte ska ses som ett överklagbart beslut.

Domen överklagades till kammarrätten i Göteborg som kom med sin dom för några veckor sedan. Där ändrar kammarrätten domen från förvaltningsdomstolen och skriver att vägledningen är att se som ett överklagbart beslut i det här fallet.

Det blir nu upp till Högsta förvaltningsdomstolen att avgöra om man ska ge prövningstillstånd och därmed pröva frågan.

Kontakt