Knärot.

Skogsstyrelsen välkomnar justeringar i artskyddet

Nyhet - 17 juni 2022

Som utlovat har regeringen nu fattat beslut om ändringar i artskyddsförordningen. Syftet är att skapa ökad tydlighet och förutsägbarhet för skogsägare när det gäller hänsyn till fridlysta arter. Beskedet välkomnas av Skogsstyrelsen.

– Det är bra att regeringen så skyndsamt gjort den här ändringen. Bra både för naturvården och för skogsbruket. Nu avvaktar vi de formella skrivningarna, därefter påbörjas arbetet med att justera våra arbetssätt så att vi kan vara så redo som möjligt när ändringen träder i kraft 1 oktober, säger Thomas Mårtensson, tf enhetschef för Skogsstyrelsens tillsynsenhet.

Enligt ett pressmeddelande från regeringen kommer förändringen innebära att förbudet att störa fåglar begränsas. Störningar som saknar betydelse för att bibehålla eller återupprätta populationen av en fågelart på en tillfredsställande nivå omfattas inte av förbudet.

Nuvarande arbetssätt gäller fortsatt

Fram tills förändringen börjar gälla kommer nuvarande arbetssätt inom Skogsstyrelsens tillsyn fortsätta att gälla. Skogsstyrelsen kommer löpande att ge mer information om hur tillsynsarbetet påverkas av regeringens beslut.

Förändringarna kommer även att arbetas in i det regeringsuppdrag som Skogsstyrelsen har tillsammans med Naturvårdsverket. I uppdraget ingår att underlätta för alla som arbetar med skogen att praktiskt kunna ta hänsyn till enskilda arter och samtidigt få ekonomi i sina verksamheter.

Lett till osäkerhet

Det var tidigare i våras som Skogsstyrelsen gav besked om förändringar i tillsynen med anledning av nya domar som rör artskyddet. Bland annat behöver skogsägare ta mer hänsyn till fridlysta arter, inklusive alla vilda fåglar på individnivå. Skogsstyrelsen har efter det påpekat att om den svenska artskydds­förordningen ska tillämpas bokstavligt får det orimliga konsekvenser för skogs­bruket.

Enligt regeringen har en ändrad praxis och tillämpning av de två EU-direktiven lett till stor osäkerhet och otydlighet kring hur skogsbruket kan visa tillräcklig hänsyn gentemot arter som skyddas enligt artskyddsförordningen. Därför görs ändringen.

Kontakt

Kontakt

Presstjänst

Vår presstjänst är tillgänglig för media på telefon vardagar kl. 8–16:30