Granbarkborre.

Skogsstyrelsen uppmanar jägare: jaga granbarkborrar!

Pressmeddelande | Regionalt - 04 oktober 2018

Efter sommarens omfattande angrepp av granbarkborre i landets sydliga delar är situationen så allvarlig att Skogsstyrelsen nu uppmanar skogsägare och jägare att titta extra efter nya angrepp när man ändå är ute och jagar. Förhoppningsvis kan nya skador upptäckas under jakten och angripna träd kan tas ut i tid och minska barkborrens skador.

– Vi behöver ta till all hjälp som tänkas kan. Här tror vi jägarna, som ofta själva är skogsägare, kan göra en insats och titta extra efter barkborrens spår. Ju tidigare angreppen upptäcks desto lättare att lindra de omfattande angrepp vi räknar med till våren, säger Ove Arnesson, skadesamordnare på Skogsstyrelsen.

Nyligen stod det klart att angreppen av granbarkborre är extra svåra i år på många håll i södra Sverige. I flera län finns angrepp i en omfattning som inte setts på ett decennium. Orsaken är sommarens värme som gjort att skadeinsekten hunnit få avkommor i flera omgångar och det är ovanligt. Skadorna kan orsaka stora ekonomiska förluster för skogsägaren, inte bara nu utan även på sikt.

Den som vill avverka måste anmäla det senast sex veckor innan till Skogsstyrelsen men allt fler skogsägare i en rad län i södra Sverige har sökt dispens från den sexveckorsregeln för att få ut angripet virke tidigare. En ny karta som Skogsstyrelsen tagit fram visar var dispenserna är vanligast och var det därmed också finns flest kända angrepp. I de områden som är vitare är dispenserna färre och där kan det vara extra viktigt att kontrollera efter angrepp som ännu inte upptäckts. (Se karta under Relaterade dokument nedan).

Så här kan du se om det finns granbarkborrar i din skog:

  • Titta nära platser som tidigare haft angrepp av granbarkborre.
  • Leta särskilt efter granar där barren är gröna – gulgröna och har barken avfläkt på delar av stammen några meter upp, har rödbrunt gnagmjöl på marken nedanför stammen och som tappar gröna barr. Sådana träd har pågående angrepp av granbarkborre.

Om du hittar angrepp:

  • Se till att de nyangripna granarna transporteras bort eller barkas så fort som möjligt.
  • Om det är stora angrepp i beståndet, kontakta din virkesköpare och gör en slutavverkningsanmälan.
  • Ansök om dispens från sexveckorsregeln så att avverkningen kan påbörjas så snart som möjligt.
  • Spara helt döda granar som tappat alla barr. De som angreps tidigt i våras har nu bara kvar fiender och konkurrenter till granbarkborrarna.

Kontakt