Illustration för FLEGT-licens

Skogsstyrelsen tar över hanteringen av FLEGT-licenser för importerade träprodukter

Nyhet - 16 november 2020

Träprodukter som importeras till Sverige från Indonesien måste ha en FLEGT-licens som säkerställer att produkten kommer från laglig avverkning. Från och med den 1 januari 2021 tar Skogsstyrelsen över hanteringen av FLEGT-licenser från Jordbruksverket.

För att komma till rätta med problemet med olaglig skogsavverkning har EU tecknat frivilliga partnerskapsavtal med ett antal länder utanför EU som exporterar trä- och pappersprodukter. Genom en FLEGT-licens säkerställer exportören att träprodukterna kommer från laglig avverkning.

– Vår roll på Skogsstyrelsen är att granska att licenserna är giltiga innan varorna släpps in i Sverige, säger Christopher Johansson på Skogsstyrelsen.

I dag gäller licenssystemet bara för import av produkter från Indonesien. Det handlar bland annat om trämöbler, trägolv, faner, pappersmassa och pappersprodukter. På sikt kommer det att krävas FLEGT-licenser från samtliga länder som EU har tecknat frivilliga partnerskapsavtal med.

Ny mejladress för importörer

Du som importerar trä- och pappersprodukter från Indonesien ska fortsätta att registrera FLEGT-licenser i EU:s licenssystem FLEGIT (TRACES.NT) på samma sätt som tidigare, men i stället för att mejla licenserna till Jordbruksverket ska du mejla dem till flegt@skogsstyrelsen.se.

Mer information om FLEGT-licenser och vad som krävs av dig som importerar trä- och pappersprodukter från Indonesien hittar du på sidan om FLEGT-licenser.

Kontakt

Kontakt