Skogsstyrelsen ställer in skogsträffar och externa möten

Nyhet - 13 mars 2020

Skogsstyrelsens ledning har fattat beslut om en rad skärpta åtgärder för att minska risken för smittspridning kopplad till coronaviruset. Det innebär att flera externa möten, skogsträffar och kurser ställs in.

– Den här situationen liknar inget vi varit med om. De beslut vi nu fattat ser jag som nödvändiga för att kunna fortsätta bedriva myndighetens verksamhet på ett ansvarsfullt sätt givet de förutsättningar som nu gäller, säger generaldirektör Herman Sundqvist.

Skogsstyrelsen har kontor över hela landet och de flesta möten hålls redan idag över Skype. Från och med nu kommer vi helt att avstå från att göra resor och både interna och externa möten ska hållas uteslutande via Skype eller flyttas framåt i tiden.

De skogsträffar och kurser som Skogsstyrelsen planerat in fram till och med den 15 april ställs tills vidare in eller flyttas fram i tiden. Om möjligt hålls träffen eller kursen över Skype istället. Du som anmält dig till en träff eller kurs kommer få direkt information om vad som gäller.

Skogsstyrelsens personal kommer att arbeta hemifrån, alternativt sjukskriva sig, om man har symtom på luftvägsinfektion. Alla som rest utomlands i länder som UD har klassat som riskländer, oavsett om det är i jobbet eller privat, ska jobba hemifrån i två veckor efter hemkomst.

Skogsstyrelsens beslut bygger på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kan därför ändras i takt med att läget förändras och nya rekommendationer tas fram.