Granbarkborre

Skogsstyrelsen skickar riskkartor till 65 000 skogsägare

Pressmeddelande - 29 juni 2020

65 000 skogsägare får i dagarna ett brev från Skogsstyrelsen med en karta som visar var det finns stor risk för granbarkborre i den egna skogen. Skogsägarna uppmanas att leta efter nya angrepp under hela sommaren.

Granbarkborrens svärmning är nu i full gång i hela landet. Det innebär att vi är inne i den mest effektiva perioden för bekämpning av skadeinsekten. Med anledning av det skickar nu Skogsstyrelsen ut ett brev till cirka 65 000 skogsägare som har stor risk för angrepp i sina skogar. I brevet uppmanas skogsägarna att kontrollera sin skog minst var fjärde vecka under hela sommaren.

­­– Med det här utskicket vill vi tipsa om var i skogarna risken för angrepp är som störst och hur kartor och annan information kan användas i jakten på granbarkborrarna. Om nya angrepp hittas i god tid kan skadorna begränsas och virkesvärdet räddas, säger Johanna From, regionchef på Skogsstyrelsen.

Utskicket med riskkartorna görs till skogsägare inom det så kallade bekämpningsområdet för granbarkborre som täcker stora delar av Götaland och Svealand. Även de som äger relativt lite skog i riskområden får utskicket.

– Alla insatser är betydelsefulla i kampen mot granbarkborren, och därför är det viktigt att alla, oavsett hur mycket skog man har, letar efter och åtgärdar eventuella angrepp, säger Johanna From.

De som får utskicket har stor risk för angrepp i sina skogar, men utskicket når inte alla med skaderisk och alla fastigheter syns inte på pappersutskriften. Det är därför viktigt att alla skogsägare, oavsett om man får ett brev eller inte, kontrollerar sin skog regelbundet.

Riskkartorna är framtagna i Skogsstyrelsens eget kartverktyg som skogsägare över hela landet kan använda för att se var det finns störst risk för granbarkborre. Kartan kan tas fram på Skogsstyrelsens webbplats och i skogsägarens Mina sidor.

Kontakt

Kontakt