GROT-hög på hygge.

Skogsstyrelsen ska utreda hållbar biomassa från skogen

Nyhet - 26 april 2019

Har Sverige ett regelverk som främjar att den biomassa som tas från skogen verkligen tas fram på ett hållbart sätt? Det ska regeringen ta reda på enligt ett EU-direktiv och nu har Skogsstyrelsen fått uppdraget att bidra med underlag.

Sverige ska genomföra EU-direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, det så kallade förnybartdirektivet, som beslutades om i december förra året. Direktivet innehåller hållbarhetskriterier för skoglig biomassa.

Enligt direktivet måste det finnas övervaknings- och kontrollsystem som minimerar risken att biomassan kommer från en produktion som inte är hållbar. För att kunna göra den bedömningen behöver regeringen ett underlag från Skogsstyrelsen som beskriver de regelverk och åtgärder som finns i dag.

– Att ta ut bioenergi ur skogen är en viktig del av omställningen till ett fossilfritt samhälle och där behöver vi säkerställa att det sker på ett hållbart sätt. Därför känns det bra att vi kan bidra med vår expertis, säger Svante Claesson, utredare vid Enheten för policy och analys.

I början av september i år ska Skogsstyrelsen lämna över underlaget till regeringen.

Kontakt