Rödhake.

Skogsstyrelsen sammanfattar rättsläget efter artskyddsdomar

Nyhet - 10 mars 2022

Efter Skogsstyrelsens besked om nya domar som visar att skogsägare behöver ta större hänsyn till fridlysta arter i skogen, har det i debatten och i olika forum efterfrågats vilka domar som ligger till grund för det nya rättsläget. Därför har Skogsstyrelsen nu gjort en sammanställning av utvecklingen.

– Domstolsutslagen pekar åt samma håll och vi som myndighet måste följa de lagar och regler som gäller. Förhoppningsvis kan den här sammanställningen göra att kunskapen och förståelsen för utvecklingen blir större, säger Thomas Mårtensson, tf enhetschef på tillsynsenheten.

Flera domar från Mark- och miljööverdomstolen och mark- och miljödomstolarna under senaste året har visat att artskyddsförordningens förbud behöver tillämpas strikt när det gäller skydd av fåglar och andra fridlysta arter. Enligt den rättspraxis som utvecklat sig i Sverige sedan mars förra året, är det tydligt att samtliga fågelarter omfattas av förbuden i artskyddsförordningens fjärde paragraf.

Allt eftersom rättsutvecklingen nu fortgår uppdateras informationen kontinuerligt på vår webbsida.

Kontakt

Kontakt

Pressjour

Vår pressjour är tillgänglig för journalister på telefon vardagar kl. 8–20 samt helger kl. 10–15. Under kontorstid kan du även nå oss via mejl.