Skylt av trä med texten Nyckelbiotop.

Skogsstyrelsen överklagar till Högsta förvaltningsdomstolen igen

Nyhet - 12 juli 2021

Flera kammarrätter har prövat frågan om registrering av nyckelbiotoper är ett beslut. Kammarrätterna har kommit till olika slutsatser. Skogsstyrelsen har nu överklagat på nytt i ett försök att få vägledning av Högsta förvaltningsdomstolen.

Kammarrätten i Göteborg har tidigare bedömt att en nyckelbiotopsregistrering inte är ett beslut och att den därmed inte går att överklaga. Kammarrätten i Sundsvall och Jönköping kom till motsatt slutsats, att registreringen är ett beslut och kan överklagas. En av dessa, från Kammarrätten i Göteborg, var överklagad av markägaren och de övriga tre av Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen för att få vägledning. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 1 juli att man inte ger prövningstillstånd.

Det är bekymmersamt att kammarrättsdomarna kommer till olika slutsatser i frågan om nyckelbiotopsregistrering eftersom myndigheten får svårt att avgöra vilket av kammarrättsavgörandena som nu ska tillämpas. Kammarrätten i Stockholm säger i sin dom att Skogsstyrelsen behöver stöd i rättsordningen för att registrera nyckelbiotoper på fastigheter och att ett sådant stöd saknas, åtminstone efter det att regeringsuppdraget om en landsomfattande inventering återkallades av regeringen 2019. Därför anser Skogsstyrelsen att ledning behövs i rättstillämpningen och att överklagandet prövas av Högsta förvaltningsdomstolen.

För att Högsta förvaltningsdomstolen ska ta upp överklagandet till prövning krävs att domstolen först meddelar prövningstillstånd. Skogsstyrelsen avvaktar nu besked i den frågan.

Pressjour

Vår pressjour är tillgänglig för journalister på telefon vardagar kl. 8–20 samt helger kl. 10–15. Under kontorstid kan du även nå oss via mejl.