Skogsstyrelsen organiserar om i Västerbotten

Pressmeddelande | Regionalt - 01 mars 2019

Från och med 1 mars kommer tre distrikt att bli två i Västerbotten. Skogsstyrelsen organiserar om för att få mer jämnstora distrikt med bredare kompetens och bättre service till skogsägarna. Alla nuvarande kontor blir kvar.

Omorganisationen berör nuvarande distrikt Södra Lappland, Skellefteå och Umeå. Ett av distrikten är betydligt mindre och för att få en jämnare fördelning geografisk, men även personalmässigt, blir de tre distrikten nu istället två nya jämnstora.

Norra delen av Södra Lapplands distrikt och Skellefteå distrikt bildar Norra Västerbottens distrikt. Den södra delen av Södra Lapplands distrikt och Umeå distrikt bildar Södra Västerbottens distrikt.

Fler personer på de nya distrikten kommer förhoppningsvis ge bredare kompetens men också snabbare respons till skogsägarna.

I Norra Västerbottens distrikt kommer Johan Renström vara distriktschef och i Södra Västerbottens distrikt blir Carina Jensen distriktschef. Båda arbetar i dag som distriktschefer i området.

Det är ingen förändring i antalet anställda totalt sett i distrikten kopplat till omorganisationen.

Efter omorganisationen har Skogsstyrelsen 22 distrikt med omkring 80 kontor över hela landet.

Kontakt

Kontakt