Hygge med tallar.

Skogsstyrelsen korrigerar statistik om träd och träddelar som lämnats vid avverkning

Pressmeddelande - 29 oktober 2020

Skogsstyrelsen korrigerar statistik som varit felaktig sedan 2008. Statistiken rör kvantiteter av träd och träddelar som lämnats som hänsyn vid föryngringsavverkning.

Vid avverkning av skog lämnar skogsägaren vissa ytor och träd som miljöhänsyn. Det handlar dels om ytor med skog, till exempel hänsynskrävande biotoper eller kantzoner mot vattendrag, dels om spridda träd, högstubbar eller lågor på den del av avverkningsytan som ska föryngras.

Skogsstyrelsen har nu uppmärksammat och korrigerat felaktig statistik när det gäller skattningar av hur mycket träd, högstubbar och lågor som skogsägaren lämnar på det avverkade området. Hur stora ytor skog som lämnas vid exempelvis vattendrag påverkas inte av felet.

Har överskattat antalet lämnade träd och träddelar

Felet innebär att Skogsstyrelsen har överskattat antalet och volymen lämnade träd och träddelar. De felaktiga siffrorna rör avverkningar som skett mellan 1998 och 2008. Denna statistik har presenterats från 2008 och fram till 2019.

– Vi har tidigare presenterat en stor ökning i antal lämnade träd och träddelar vid föryngringsavverkning från och med 1998. Den korrigerade statistiken visar i stället en liten ökning eller ingen förändring alls, säger Svante Claesson, enhetschef på enheten för statistik och datainsamling på Skogsstyrelsen.

En av många delar i uppföljning av miljöhänsyn

Den berörda statistiken har använts tillsammans med mycket annan statistik av olika aktörer för att skapa en bild av utvecklingen inom skogs- och miljöpolitiken.

– Felen kan ha misslett användare genom att miljöhänsynen i det här avseendet inte ökat i den omfattning som den felaktiga statistiken visat. Men det är viktigt att komma ihåg att denna statistik bara är ett av flera underlag som behövs för att kunna dra slutsatser om hur miljöhänsynen vid föryngringsavverkning utvecklats, säger Svante Claesson.

Ny kvalitetssäkrad beräkningsrutin

Statistik över lämnade träd och träddelar som lämnats som hänsyn vid föryngringsavverkning har publicerats av Skogsstyrelsen sedan 2000. 2008 byggdes en ny beräkningsrutin, där det blev en felaktig koppling mellan tabeller i databasen. Den felaktiga statistiken beror inte på den data som samlats in, utan i hur uppgifterna har bearbetats.

Det senaste året har Skogsstyrelsen tagit fram nya beräkningsrutiner för alla inventeringar. Det var i samband med detta kvalitetsarbete som den felaktiga statistiken upptäcktes. Skogsstyrelsen har nu åtgärdat felet och infört nya rutiner för att säkerställa att något liknande inte händer igen.

– Vi ser naturligtvis allvarligt på det som inträffat men jag är trygg med att vi nu kunnat åtgärda felet och att den här statistiken kommer vara korrekt från nu och framåt. Vi har också en ny enhet för statistik och datainsamling sedan årsskiftet som gett oss en större samlad kraft att arbeta med statistikproduktion och kvalitetsfrågor, säger Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen.

Den statistik som varit felaktig berör specifikt:

  • Lämnad volym per hektar uppdelat på landsdel och substrattyp
  • Lämnad död ved per hektar uppdelat på landsdel och nedbrytningsklass
  • Antal lämnade hänsynsträd efter landsdel och diameterklass

Kontakt

Kontakt

Kontakt