Granbarkborre som kryper

Skogsstyrelsen föreslår utvidgat bekämpningsområde för granbarkborre i södra Sverige

Nyhet - 28 november 2019

Skadorna av granbarkborre i Götaland fördubblades under 2019 jämfört med rekordåret 2018. Dessutom har problemen spridit sig norrut till stora delar av Svealand. Skogsstyrelsen föreslår därför en utökning av bekämpningsområdet i södra Sverige där särskilda föreskrifter ska gälla.

Skogsstyrelsen har vid flera tillfällen, för olika delar av landet, beslutat om särskilda föreskrifter om bekämpning av granbarkborre – så kallade bekämpningsområden. I dagsläget har vi ett bekämpningsområde i större delen av Götaland och södra Svealand, samt ett område i norra Sverige som täcker delar av Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län.

Förändrat skadeläge

Under 2019 har skadorna av granbarkborre förvärrats i södra Sverige och angreppen har dessutom spridit sig till stora delar av Svealand. Samtidigt har skadorna i norra Sverige minskat de senaste åren.

– Eftersom vi har ett förändrat skadeläge behöver vi se över våra föreskrifter så att vi sätter in de skärpta reglerna på rätt ställen, säger Thomas Mårtensson, projektledare på Skogsstyrelsen. De omfattande angreppen i södra Sverige talar för ett utökat bekämpningsområde, medan vi kan ta bort bekämpningsområdet i norra Sverige där problemen inte är lika stora.

Förslaget innebär att det södra bekämpningsområdet utökas med två kommuner i Västra Götalands län, sex kommuner i Örebro län samt Stockholms, Uppsala, Värmlands och Västmanlands län. Samtidigt föreslås att det norra bekämpningsområdet tas bort.

Färre skadade granar får lämnas kvar

I ett bekämpningsområde kan Skogsstyrelsen i enskilda fall besluta om att stående granar med nya angrepp av granbarkborre ska avverkas och transporteras bort. En annan viktig skillnad i ett bekämpningsområde, jämfört med andra områden, är att en mindre volym skadad gran, högst tre skogskubikmeter inom ett hektar, får lämnas kvar i skogen efter storm eller snöbrott.

Remiss med förslagen går ut idag

Skogsstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om bekämpningsområden går idag ut på remiss till myndigheter, organisationer och företag inom den skogliga sektorn. Remisstiden går ut den 20 december och Skogsstyrelsens styrelse väntas fatta beslut om ändrade föreskrifter i mitten av februari.

Kontakt