Granbarkborreskadad gran.

Skogsstyrelsen föreslår nytt bekämpningsområde för granbarkborre i Götaland

Nyhet - 29 november 2018

Efter den torra sommaren ser vi rekordstora angrepp av granbarkborre i södra Sveriges skogar. Därför föreslår nu Skogsstyrelsen att särskilda föreskrifter om bekämpning av granbarkborre ska införas i delar av Götaland.

Den varma och torra sommaren gynnade utbredningen av granbarkborren. Torkan gjorde granen mer mottaglig och granbarkborren trivs i värmen. Redan i augusti i år gjordes bedömningen att angreppen var de mest omfattande sedan åren efter stormen Gudrun 2005.

Finns redan bekämpningsområden i norra Sverige

Skogsstyrelsen har vid flera tillfällen, för olika delar av landet, beslutat om särskilda föreskrifter om bekämpning av granbarkborre. I dagsläget har vi bekämpningsområden i delar av Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län.

– Det extraordinära läget med mycket omfattande angrepp under 2018 och en betydande risk för att angreppen kan komma att eskalera under 2019, talar för att det finns ett behov av att skärpa föreskrifterna med ytterligare ett bekämpningsområde i södra Sverige, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Färre skadade granar får lämnas kvar

I ett bekämpningsområde kan Skogsstyrelsen i enskilda fall besluta om att stående granar med nya angrepp av granbarkborre ska avverkas och transporteras bort. En annan viktig skillnad i ett bekämpningsområde, jämfört med andra områden, är att en mindre volym skadad gran, högst 3 skogskubikmeter inom ett hektar, får lämnas kvar i skogen efter storm eller snöbrott.

Remiss med förslagen går ut idag

Skogsstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om bekämpningsområden går idag ut på remiss till myndigheter, organisationer och företag inom den skogliga sektorn. Remisstiden går ut den 21 december och Skogsstyrelsens styrelse väntas fatta beslut om ändrade föreskrifter i slutet av februari.

Kontakt