Skogsstyrelsen följer skadeläget efter stormen Alfrida

Nyhet - 02 januari 2019

Skogsstyrelsen har i nuläget inga signaler om stora skador på skog efter stormen Alfridas framfart. Men fortfarande blåser det hårt, framförallt på Gotland och längs ostkusten.

Under natten har det varit mycket blåsigt på många håll i landet, framförallt längs ostkusten. I nuläget har SMHI utfärdat en klass 2-varning för stormbyar på Gotland. Dessutom varnas för hårda vindbyar i bland annat Uppsala län, Stockholms län, och Jämtlandsfjällen. 

Det är för tidigt att säga hur mycket skog som kan ha skadats av den hårda blåsten. Skogsstyrelsen följer utvecklingen och kommer att göra en ny bedömning av läget torsdag förmiddag. Då beslutar vi om, och i så fall var, det finns behov av särskilda inventeringar av skadeläget.