Flottning av timmer

Skogsstyrelsen firar internationella GIS-dagen

Nyhet - 18 november 2020

GIS är ett viktigt verktyg för att planera framåt, men också för att titta bakåt. Vet du att du kan se på historiska flygbilder i karttjänsten Skogens Pärlor?

Flygbilderna är tagna av Lantmäteriet under 1950- och 60-talet.

Med hjälp av de gamla bilderna kan du:

  • utforska hur vegetation och bebyggelse förändrats under åren
  • identifiera gamla rågångar som tidigare varit huggna
  • lokalisera gamla deponier av miljöfarligt gods runt industrier och andra potentiella och numera osynliga miljörisker
  • ta fram underlag för återskapande av våtmarker.

På några av flygbilderna kan du till och med se flottningen pågå, en annan del av Sveriges skogshistoria.

Gör så här

Gå in på webbappen Skogens pärlor, tryck på ikonen ”Verktyg”. Byt till alternativet ”Historiska”. Dra i skjutreglaget för att byta årtal.

Mer om GIS

GIS står för geografiska informationssystem. Den internationella GIS-dagen är en årlig global händelse som syftar till att lära ut vad GIS är för något och hur man kan använda det.

Kontakt