Röjer sly, Naturnära jobb, Strömsund

Skogsstyrelsen får nytt arbetsmarknadsuppdrag

Nyhet - 30 mars 2020

I dag meddelade regeringen att Skogsstyrelsen får uppdraget att leda ett omfattande arbetsmarknadsuppdrag, som en del i åtgärderna för att lindra de ekonomiska effekterna av det pågående virusutbrottet. 150 miljoner kronor satsas på gröna jobb inom natur- och skogsvård.

– Att Skogsstyrelsen nu återigen får möjligheten att leda ett omfattande arbetsmarknadspolitiskt uppdrag visar att vi har ett stort förtroende i de här frågorna. Med tanke på den mycket allvarliga situation som landet nu befinner sig i känns det särskilt viktigt att kunna bidra till att knyta arbetssökande närmare arbetsmarknaden, säger Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör.

Enligt regeringen innebär de naturnära jobben meningsfulla arbetsuppgifter som idag är eftersatta. Det ska samtidigt ge kompetens i yrken där det råder brist på personal. Skogsstyrelsen inväntar nu det formella uppdraget av de subventionerade jobben, hur många platser som omfattas och detaljerna för hur projektet ska riggas, men redan i dag drar arbetet igång med att förbereda organisationen.

Skogsstyrelsen har en lång tradition av att leda arbetsmarknadspolitiska projekt. Under 2018 samordnade myndigheten satsningen Naturnära jobb där över 1 500 personer som var nyanlända eller som stod långt från arbetsmarknaden fick enklare arbete inom de gröna näringarna. Satsningen omfattade då 135 miljoner kronor per år för Skogsstyrelsens del men avbröts i förtid när pengarna drogs in i budgetbeslutet för 2019. Under året avvecklades därför projektet.

Just nu leder Skogsstyrelsen arbetsmarknadsuppdraget Enklare arbetsuppgifter inom naturvård och markvård med cirka 100 platser.