Goda vänner, Naturnära jobb, Strömsund

Skogsstyrelsen får i uppdrag att samordna Naturnära jobb

Nyhet - 26 juni 2020

Hela landet omfattas och under hösten planeras 608 platser till personer långt ifrån arbetsmarknaden. Ett syfte är att lindra arbetslösheten kopplad till det pågående utbrottet av det nya coronaviruset.

I vårändringsbudgeten avsattes totalt 150 miljoner kr för Naturnära jobb 2020 för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Regeringen har nu givit uppdrag till Skogsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning, Naturvårdsverket, länsstyrelserna och Arbetsförmedlingen att bidra så att naturnära jobb skapas. Skogsstyrelsen ska samordna arbetet och myndigheterna har gjort en preliminär planering hur platserna fördelas över landet.

- Det är jätteroligt att vi kan komma igång med Naturnära jobb igen på bred front, säger Fredrik Gunnarsson, chef för enheten för arbetsmarknadsuppdrag på Skogsstyrelsen.