Blandskog

Skogsstyrelsen deltar på Barents Forest Forum

Nyhet - 10 juli 2019

Den 15-17 oktober 2019 arrangeras Barents Forest Forum i Umeå av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och Skogsstyrelsen. Konferensen är en del av det svenska ordförandeskapet inom Barents Forest Sector Network.

Barents Forest Forum är en samarbetsplattform för intressenter inom skogssektorn i Barentsregionen. Konferensen fokuserar på diskussioner kring en biobaserad ekonomi där skogen har flera funktioner (exempelvis vid klimatförändringar, i biobaserade produkter och i skogsbaserade innovationer) i kombination med arbetskraft, jämlikhet och skogsrelaterad utbildning. Sista anmälningsdag är 1 oktober 2019.

Skogsstyrelsen generaldirektör Herman Sundqvist samt regionchef Staffan Norin kommer att delta på konferensen.