Nyckelbiotop.

Skogsstyrelsen ber om förtydligande från regeringen i nyckelbiotopsfrågan

Nyhet - 24 januari 2019

Efter riksdagens beslut att avbryta den nationella inventeringen av nyckelbiotoper, kommer Skogsstyrelsen att efterfråga ett förtydligande från regeringen när det gäller myndighetens fortsatta arbete med nyckelbiotoper. Samtidigt kommer de nyckelbiotoper som inventerades innan stoppet under förra året att registreras och kommuniceras med de berörda markägarna.

Den nationella inventeringen av nyckelbiotoper, skogar med mycket stor betydelse för skogens växter och djur, sjösattes under förra året men har nu stoppats i samband med riksdagens budgetbeslut för 2019.

Efter detta finns frågeställningar kring hur Skogsstyrelsen ska fortsätta arbetet med nyckelbiotoper framöver. Generaldirektör Herman Sundqvist kommer därför att efterfråga ett skyndsamt förtydligande från regeringen om vad budgetbeslutet innebär för Skogsstyrelsens fortsatta arbete med nyckelbiotoper och trycka på behovet av ett reviderat regeringsuppdrag.

– Frågan om nyckelbiotoper är fortsatt mycket uppmärksammad och laddad och därför är det viktigt att vi får tydliga besked om vad budgetbeslutet och den så kallade januariöverenskommelsen innebär för vårt fortsatta arbete med nyckelbiotoper, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

I väntan på ett besked från regeringen, kommer Skogsstyrelsen att slutföra registrering och kommunikation för de inventeringar som gjordes under hösten 2018 för att de berörda markägarna ska kunna få ta del av kunskapsunderlaget som tagits fram.

– Det här kommer att skickas ut till skogsägarna inom de närmaste månaderna. Vi har i kommunikationen med skogsägarna under året sagt att vi ska kommunicera underlaget. I och med att vi samlat in informationen vore det konstigt om vi inte kommunicerar den, säger Herman Sundqvist.

Skogsstyrelsen kommer att fortsätta med identifiering och registrering av nyckelbiotoper i samband med andra verksamheter, till exempel avverkningsanmälningar, tills vägledning kan fås från regeringen. Skogsstyrelsen har också en egen pågående utredning om hur nyckelbiotopsfrågan ska hanteras i tillsynsverksamheten.

Skogsstyrelsen fortsätter även utvecklingsarbetet av inventeringsmetoden och samverkansprocessen om nyckelbiotoper med andra aktörer.

Kontakt