Tjäderhöna i vårris

Skogsstyrelsen behöver 1,4 miljarder för ersättningar till skogsägare som nekas avverka

Pressmeddelande - 01 mars 2022

Skogsstyrelsen behöver en rejält utökad budget för ersättning till skogsägare som inte får avverka i fjällnära skogar eller som en följd av hänsyn till arter som berörs av artskyddsförordningen. Fram till 2025 behövs en successiv upptrappning till 1,4 miljarder kronor, visar budgetunderlaget som i dag skickas till regeringen. Redan i år behövs 190 miljoner extra för att klara av att betala ut ersättningarna.

Flera vägledande domar har lett till att skogsägare som inte får avverka i fjällnära skog har rätt till ersättning, samt att skogsägare i betydligt större utsträckning framöver behöver ta hänsyn till fridlysta växter och djur. Det gör att Skogsstyrelsens budget för ersättning till skogsägare som nekas att avverka av de orsakerna behöver en betydande förstärkning.

– Det är fastslaget att skogsägarna i de här fallen har rätt till ersättning och då ska de också ha det. Får vi inte tillskott finns det risk att vi istället behöver ta pengarna från bildandet av formellt skyddad skog och för skötsel av den skog som redan är skyddad. Det vore ett rejält steg tillbaka för naturvården i skogen, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Tillskott redan i år

Budgetunderlaget som Skogsstyrelsen idag skickar in till regeringen gäller för 2023–2025. Under den perioden behövs betydligt större summor än i dag för ersättning till skogsägare som inte får avverka. Skogsstyrelsen menar att cirka 1 miljard kronor behövs för ersättning i artskyddsärenden och 410 miljoner kronor i ärenden som rör fjällnära skog. Dessutom behövs 590 miljoner kronor för Skogsstyrelsens arbete med att handlägga ärendena.

Men redan i år behövs extra pengar. I en så kallad hemställan till regeringen begär därför Skogsstyrelsen 190 miljoner kronor extra 2022 för ersättning till skogsägare som nekas avverkning på grund av bestämmelserna i artskyddsförordningen. Detta är utöver de 410 miljoner kronor som redan finns i Skogsstyrelsens budget.

Ökad handläggning

Dessutom behövs ytterligare cirka 100 miljoner under 2022 för att täcka kostnader för handläggning av ärendena som ökar både i antal och tidsåtgång per ärende. Det ökade behovet av resurser för enbart handläggningen av artskyddsärenden motsvarar uppemot 70 årsarbeten.

– Vi kommer att behöva hantera betydligt fler och mer omfattande utredningar på grund av förbud enligt artskyddsförordningen samtidigt som ärendena i fjällnära fyrdubblats jämfört med för ett par år sedan. Dessutom räknar vi med fler överklaganden som vi också måste hantera, säger Herman Sundqvist.

Med hänsyn till den rättsutveckling som pågår och hur snabbt förutsättningarna förändras, utesluter inte Skogsstyrelsen att det kan bli aktuellt med en ny hemställan, alternativt kompletterande information till regeringen under året.

Kontakt

Kontakt

Pressjour

Vår pressjour är tillgänglig för journalister på telefon vardagar kl. 8–20 samt helger kl. 10–15. Under kontorstid kan du även nå oss via mejl.