Tre generationer skogsägare tittar på sin skog.

Skogsskötsel för friska och stabila skogar - träff i skogen

Nyhet | Regionalt - 04 maj 2023

Skogsträffen riktar sig till dig som är skogsägare i Dalarna och vill veta mer om hur du genom aktiv skogsskötsel kan anpassa din skog till ett förändrat klimat.

Träffen kommer att genomföras både ute och inne och du kommer att få lära dig hur du sköter en barrträdsdominerad skog för hög och säker tillväxt.

Träffen utgår från skötselmodellen 3T där 3T står för Trädslag, Tidpunkt och Täthet. Förenklat går det ut på att välja rätt trädslag för respektive ståndort, utföra röjning och gallring vid rätt tidpunkt och att låta höjden på beståndet avgöra när åtgärder behöver göras. Hur man hanterar risken för allvarliga skadegörare och vilka anpassningar av skogsskötseln som följer av klimatförändringarna är en röd tråd under dagen.

Du får även exempel på hur du med enkla åtgärder kan återskapa viktiga ekologiska strukturer som bidrar till att fler arter kan trivas i produktionsskogen.

Plats: Skogsstyrelsen kursgård Rankhyttan utanför Borlänge

Dag och tid för träffen: Fredag 30 juni klockan 9-15

Anmälan: Anmäl dig antingen via Skogsstyrelsens Kunskapsportal eller direkt till Magnus Hedspång. Kontaktuppgifter finns på den här sidan.

Sista dag för anmälan: 20 juni
Det finns ett begränsat antal platser till träffen.

Kontaktperson: Magnus Hedspång, magnus.hedspang@skogsstyrelsen.se

Övrig information: Tag med egen fika och lunch!

Välkommen!

Kontakt