Drönarbild över småländsk skog på hösten

Skogspropositionen: ”Bra med besked i viktiga frågor”

Nyhet - 10 november 2021

”Det är bra att det kommer politiska besked om viktiga frågor som rör skogen. Nu behöver vi studera propositionen noga och se vad kommande regeringsuppdrag innebär för vårt arbete för skogspolitikens jämställda produktions- och miljömål.”

Det säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist, med anledning av att regeringen presenterat skogspropositionen. Den ska nu lämnas över för beslut i riksdagen.

Regeringen har tidigare föreslagit i sin budgetproposition att Skogsstyrelsen ska få 810 miljoner kronor per år under 2022−2027 för åtgärder som relaterar till vissa av Skogsutredningens förslag och för Skogsstyrelsens arbete med avverkningstillstånd i fjällnära skog. Det var inte preciserat hur medlen ska användas - det kommer i regleringsbrevet.