Skogsbrand med mycket rök.

Skogsbrand norr om Mora

Nyhet | Regionalt - 15 juni 2021

Under söndagskvällen uppstod en skogsbrand vid sjön Musi, norr om Mora. Skogsstyrelsens lokala beredskapsorganisation aktiverades. Branden är nu under kontroll och efterverkningarna kommer att hanteras inom ordinarie arbete.

Branden omfattade ett område på 72,5 hektar, där det har brunnit fläckvis. Fyra markägare är berörda av branden.

– Vi följde räddningstjänstens arbete och hämtade in information för att göra en bedömning av läget och vilken insats som behövdes från Skogsstyrelsens sida. Nu kan vi konstatera att branden är släckt och att vi kommer att kunna hantera efterverkningarna inom Skogsstyrelsens ordinarie arbete, säger Rune Arvidsson, distriktschef i Dalarna.

Skogsstyrelsens roll vid skogsbrand

Skogsstyrelsen har ingen roll i den akuta bekämpningen av branden. Vid efterfrågan kan vi stödja bekämpningsarbetet med till exempel kartunderlag, markägarkontakter och utrustning som drönare, slang och pumpar. Vi kan också bistå med personella resurser och den kunskap och erfarenhet vi har om till exempel naturvårdsbränningar och drönarflygning.

Skogsstyrelsen har däremot en viktig roll i att samordna informationsutbytet mellan skogsbruket, MSB och andra myndigheter och aktörer efter att räddningstjänsten avslutat sitt arbete. Vi ska även informera markägare och allmänheten om läget.

Efter en skogsbrand kan vi erbjuda stöd och rådgivning till drabbade skogsägare. Det kan också bli aktuellt att bistå MSB och andra myndigheter med GIS-analyser.

Kontakt