Drönarbild över småländsk skog på hösten

Skogsakademin ska öka EU:s kunskap om det nordiska skogsbruket

Nyhet - 23 juni 2022

Den 27-29 juni genomförs en Skogsakademi för beslutsfattare inom EU. Skogsakademin är ett tillfälle för dialog om hållbart skogsbruk och skogsindustri och genomförs i form av exkursioner och seminarium, som i år sker i Uppland och Gästrikland.

Skogsakademin har utvecklats gemensamt av Sverige och Finland. Syftet är att öka kunskapen, skapa en dialog och minska polariseringen inom EU kring det nordiska skogsbruket. Fokus i dialogen är hur skogen kan bidra till utvecklingen av en hållbar cirkulär bioekonomi.  De närmare 40 deltagarna utgörs främst av politiker och tjänstemän inom EU eller på nationell nivå som deltar i beslutsprocesser som påverkar skogsbruk och skogsindustri. Även representanter för nationella myndigheter, ideella organisationer, företag och forskarsamhället medverkar.

Skogsstyrelsen och Finska Forstföreningen genomför Skogsakademin på uppdrag av regeringen och näringsdepartementet.

Skogsakademin genomfördes för första gången hösten 2018 i Finland. Ett andra tillfälle var ursprungligen planerat till 2019, men har på grund av pandemin flyttats fram till nu.

Skogsakademin är en del av Sveriges nationella skogsprogram.

 

Kontakt

Presstjänst

Vår presstjänst är tillgänglig för media på telefon vardagar kl. 8–16:30