Barkborredödad gran bredvid en frisk gran.

Skogsägare kallas till krismöten om granbarkborren

Pressmeddelande | Regionalt - 08 mars 2019

Angreppen av granbarkborre på skogar i Uppsala-Västmanland är omfattande. Blir det ännu en varm och torr sommar blir situationen än värre. Därför arrangerar nu Skogsstyrelsen tillsammans med lokala virkesköpare en rad möten för skogsägare i mars för att sprida information och kunskap som en del i att begränsa förlusterna i skogen.

Den torra och varma sommaren 2018 var gynnsam för granbarkborren med ökade angrepp och granar som dukar under. Det märks särskilt i områden runt Mälaren som redan tidigare har drabbats, men också i ett område nordväst om Sala samt väster om Uppsala. Nya angrepp kommer sannolikt att upptäckas i år och blir sommaren dessutom varm och torr blir det en kraftig ökning.

Som en del i arbetet med att begränsa skadeinsekten arrangerar Skogsstyrelsen fyra träffar under mars månad i Västerås, Köping, Sala och Litslena för skogsägare med information om hur man kan hitta färska angrepp och hur man på bästa sätt hanterar den skadade skogen.

– Här behöver skogsägarna vara taktiska och sätta in åtgärder i rätt tid. Vi behöver möta utvecklingen med kunskap så att vi tillsammans kan begränsa nuvarande angrepp som annars riskerar leda till stora förluster för skogsbruket och enskilda skogsägare, säger Patrik Karlsson vid Uppsala-Västmanlands distrikt.

Grundtipsen till skogsägarna är:

  • Gå över din fastighet och leta angrepp.
  • Hittar du angrepp, kontakta din virkesköpare.
  • Utför de åtgärder som virkesköparen ber dig göra.
  • Var ute i god tid och avverkningsanmäl skog som du tror riskerar färska angrepp.
  • Lämna kvar granar som angreps förra året eftersom granbarkborren redan lämnat.

Här arrangeras träffarna (klockan 18.30-20.30):
- Västerås
, Brunnby, 13 mars
- Köping, Bil- och teknikhistoriska samlingarna (Karlbergsgatan 20), 14 mars
- Sala, Järndammsstugan, 21 mars
- Litslena, Bygdegårdsstugan, 28 mars

Kontakt