Eftersläckning efter brand.

Skogsägare har ansvar för eftersläckning efter brand

Nyhet | Regionalt - 20 maj 2020

När branden är släckt lämna räddningstjänsten över eftersläckningsarbete och bevakning av den brända marken till dig som är fastighetsägare. Allt enligt gällande lagstiftning.

Sommaren 2018 hade vi omfattande skogsbränder i Jämtlands län och det var många skogsägare som drabbades. Hur kan du ta vara på erfarenheter från brandsommaren 2018 i ditt framtida skogsbrukande?

Här kommer några exempel.

  • Tänk igenom hur du ska kunna lösa uppgiften. Kanske är det läge att du planerar detta med dina rågrannar? Vem kan hjälpa dig om det skulle behövas? Elden bryr sig inte om rågångar, det är bra om du planerar för rågångsöverskridande åtgärder och över större områden.
  • Gå en utbildning i eftersläckning. Skogsbrukets yrkesnämnd (SYN) erbjuder en webbaserad utbildning.
  • Titta över förutsättningarna som gäller på din fastighet. Var finns det vatten under den torraste perioden på året?
  • Behöver du en skogsförsäkring eller inte? Om du behöver det så ta ställning till vilken typ du behöver och vad försäkringen ska täcka.

Kontakt