Rymdbild över del av planeten Jorden, solnedgång över Europa. Delar av bilden kommer från NASA.

Skogen i centrum i ny omvärldsanalys

Nyhet - 22 mars 2021

Skogsstyrelsen har gjort en omvärldsanalys med skogen i centrum, nationellt och internationellt. Exempel på viktiga påverkansfaktorer är att finansmarknaderna driver hållbar utveckling och de stora skillnaderna i Sveriges respektive EU:s politik om skog.

Skogsstyrelsen gör årligen en omvärldsanalys. Denna gång är analysen är gjord på uppdrag av Regeringskansliet som ett underlag till arbetet med det nationella skogsprogrammet.

– Vi i skogs-Sverige måste lyfta blicken och se vad som händer på den globala finansmarknaden och inom EU-politiken, säger utredare Stefan Karlsson, Skogsstyrelsen.

Huvudslutsatserna i omvärldsanalysen:

  • De fem största globala riskerna kopplar till miljön.
  • Finansmarknaderna driver hållbar utveckling. En allt starkare trend med stor påverkanskraft som innebär både en utmaning och möjlighet för svenska skogsbruket och skogsindustrin.
  • EU-politiken kring skog avviker från svensk skogspolitik. EU lyfter klimat och biologisk mångfald som ödesfrågor och fokus ligger på att skydda, restaurera och nyanlägga skog. Bioekonomi och skogen och skogsbrukets potential att bidra till ökad hållbarhet genom att ersätta fossila råvaror kommer i skymundan, liksom skogens potential avseende sociala värden och landsbygdsutveckling.
  • Ökat behov och förväntningar på ett nationellt politiskt ställningstagande om skogens användning. Samhällets förväntningar på skogen är stora. Fortsatta markanvändningskonflikter skapar problem. Staten, särskilt regering och riksdag, måste ta tydligare politisk ställning kring skogens användning och prioritera.
     

Kontakt

  • Stefan Karlsson
  • Utredare
  • Skogsstyrelsen
  • Telefon: 036-35 93 67