Drönarbild över skog som angripits av granbarkborre

Skogen fortsatt nedsatt efter torkan 2018

Pressmeddelande - 23 mars 2020

Många skogsbestånd som drabbades av torkskador under sommaren 2018 har fortfarande inte återhämtat sig och träd fortsatte att dö under 2019, visar Skogsstyrelsens årliga skaderapport. När träden är nedsatta och torkstressade ökar dessutom risken för andra typer av skador, till exempel angrepp från granbarkborre.

– Över hela landet såg vi under förra året fortsatta följder av torkan 2018 med nedsatta träd som drabbats av sekundära angrepp eller som dukat under helt. Det här kommer vi tyvärr att få leva med även 2020 med ökad risk för angrepp av insekter och svampskador, säger Hans Källsmyr, som var Skogsstyrelsens nationella skadesamordnare under 2019.

I Skogsstyrelsens skaderapport för 2019 har alla rapporter och observationer som gjorts om skogsskador sammanställts och det är tydligt att skogen fortfarande kämpar med torkskadorna från 2018. I norra delen av landet var det många bestånd som drabbades av torkskador under sommaren 2018 som ännu inte återhämtat sig.

Träd dog av vattenbrist

I södra Sverige finns rapporter om äldre träd som dött under året på grund av vattenbristen 2018. Framförallt har skog som växer på grunda jordar haft det besvärligt och andelen döda träd är högre än annars.

I mellersta delarna av landet vittnar Skogsstyrelsens skadesamordnare om sekundära angreppen på torkstressade träd som i många fall medfört att träden dött. Det kan handla om svampskador som Diplodia och insektsangrepp av granbarkborre.

– Här behöver den skogsägare som vet med sig att torkan tagit hårt på skogen vara observant på andra angrepp och se över sin skog regelbundet, särskilt med tanke på den allvarliga situation vi har med rekordstora angrepp av granbarkborren förra året i södra och mellersta landet, säger Hans Källsmyr.

De tre största skadorna

I Västernorrlands och Jämtlands län har det rapporterats in flertalet torkskadade planteringar som kan härledas till sommaren 2018. Bara i Jämtlands län har ett femtiotal försäkringsärenden besiktats av Skogsstyrelsen där skadeorsaken varit torkan från sommaren 2018. Inom samma område fick storskogsbruket komplettera eller helt plantera om stora arealer under sommaren 2019.

  • Betesskador av älg och annat vilt hanteras i en separat rapport. Utöver det var de tre största skadorna under 2019:
  • Granbarkborre i Götaland och delar av Svealand (7 miljoner kubikmeter).
  • Stormen Alfrida i Stockholm och Uppsala län (1,2 miljoner kubikmeter).

Multiskadad skog i Norrbotten och Västerbotten. Hundratusentals hektar skog som drabbats av flera skador samtidigt som betesskador av älg och flera olika sorters skadesvamp.

Uppgifterna baseras på skogsskadesamordnarnas egna fältobservationer, tips och information från kollegor, kontakter med skogsbrukets aktörer och skogsägare som har hört av sig med frågor och funderingar om skogsskador.

Kontakt