Skogsarbetare som apterar timmerstock.

Sjunkande virkespriser 2020

Nyhet | Statistik - 26 januari 2021

Sammanställningen av statistiken om virkespriser för leveransvirke år 2020 visar på sjunkande priser jämfört med 2019. Massavedspriset gick ner med 11 procent och sågtimmerpriset med 7 procent, visar Skogsstyrelsens senaste statistik.

2020 sjönk massavedspriserna med 11 procent jämfört med 2019 medan sågtimmerpriset sjönk med 7 procent. Det kan jämföras med året innan då massavedspriset ökade med knappt 8 procent och priset för sågtimmer med 1 procent.

Störst nedgång i region Mellan

Regionalt sjönk priserna mest i region Mellan där massavedspriserna sjönk med 13 procent under 2020 jämfört med 2019. I region Syd och Nord sjönk massavedspriserna med 11 respektive 4 procent.

Även utvecklingen för sågtimmerpriserna visar på störst förändring i region Mellan där priserna sjönk med 9 procent under 2020 jämfört med 2019. I region Syd sjönk priserna med 7 procent och i region Nord sjönk priset på sågtimmer med 3 procent under 2020 jämfört med 2019.

Viss återhämtning för sågtimmer under fjärde kvartalet 2020

Virkespriset för sågtimmer för fjärde kvartalet återhämtade sig något i jämförelse med tredje kvartalet 2020 och steg med 5 procent. Priset på massaved fortsatte däremot nedåt och sjönk med 3 procent. Regionala skillnader finns även för priset på massaved och i region Nord sjönk priserna med knappt 11 procent jämfört med tredje kvartalet 2020.

Förklaring

Leveransvirke är ett leveranssätt som innebär att skogsägaren själv, med hjälp av anställda eller entreprenörer, levererar virket till bilväg. Leveransvirke utgör mindre än 10 procent av totala virkesförsäljningen.

Genomsnittspriserna är volymvägda rundvirkeskvantiteter, de gäller löpande priser där hänsyn inte har tagits till inflationen.

Regionindelning

Region Nord

Länen/länsdelarna: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland (inte Härjedalen) och Västernorrland.

Region Mellan

Länen/länsdelarna/kommunerna: Härjedalen, Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Skaraborg, Göteborg och kommunerna Dals-Ed, Bengtsfors, Åmål, Färgelanda och Mellerud.

Region Syd

Länen/länsdelarna/kommunerna: Kommunerna Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Alingsås, Ale, Lerum, Vårgårda, Herrljunga, Bollebygd, Borås, Ulricehamn, Mark, Svenljunga och Tranemo. Länen Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Gotland, Halland och Skåne.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Kontakt