Deltagare LoCoFoRest

Sex utvecklingsländer på skogsbesök i Småland

Pressmeddelande | Regionalt - 01 september 2023

Under vecka 36 kommer 40 deltagare från 6 olika utvecklingsländer till Småland för att utbyta erfarenheter och lära mer om svenskt skogsbruk.

Ett av de planerade besöken går till skogsägaren Karl-Erik Jonsson utanför Vetlanda i Småland, som har drivit sitt skogsbruk där i flera generationer. Deltagarna besöker också Vätterbranternas biosfärområde i Jönköping samt två träindustrier i Kronobergs län och Växjö trädstad.

Burkina Faso, Etiopien och Laos är några av de länder som är representerade i det internationella programmet LoCoFoRest (Locally Controlled Forest Restoration) finansierat av Sida och under ledning av Skogsstyrelsen. Deltagarna har tidigare haft nationella eller regionala möten men nu är det dags för dem att komma till Sverige för att integrera med varandra och besöka svenska skogsindustrier, skogsägare och naturvårdare. Att stoppa den globala avskogningen är en avgörande fråga för vår miljö och vårt klimat. LoCoFoRest vill ge ett viktig bidrag till den utvecklingen.

– Deltagarna är yrkesverksamma nyckelpersoner från utvalda låginkomstländer som får stöd i arbetet med en bred syn på restaurering av skogsmark och hållbart skogsbruk. De jobbar bland annat inom statliga organ och frivilligorganisationer, berättar Anders Malmer från Skogsstyrelsen, ansvarig för programmet.

Under besöket i Sverige kommer de få uppleva hur svensk skogssektor utvecklats under senaste hundra åren från degraderat skogstillstånd och avskogning till dagens situation. Vilka faktorer har drivit förändringen? Hur utvecklar vi policy och styrmedel för skogens alla olika värden?

Media är välkomna att närvara onsdag den 6 september klockan 10:30 Tångerda 14, Vetlanda eller torsdag 7 september klockan 9:30-16.00 i Alvesta, Vislanda och Växjö.

 

Kontakt

Presstjänst

Skogsstyrelsens presstjänst är tillgänglig för media på telefon vardagar 8 - 16.30

Mer om LoCoFoRest

Skogsstyrelsen har ett femårigt avtal med Sida för att driva ett kapacitetsutvecklingsprogram, ITP (International Training Programme). Syftet med ITP är att, med hjälp av Svenska myndigheter och organisationer, skapa möjligheter till långsiktig och uthållig förändring genom att stödja länders egna reformplaner inom viktiga områden.
Programmets grundtes är att ny skog endast kan skapas om det bidrar till, och är del av, en lokal ekonomisk och social utveckling. De fattiga bönder som använder marken kommer inte upphöra med sin markanvändning om inte den nya skogen kan bidra till deras grundläggande försörjning och ett bättre liv för dem. Samtidigt finns det i växande städer behov av trä och andra varor från skogen, varor som idag ofta importeras till höga kostnader.