Multiskadad skog. Foto: Erik Normark, Skogsstyrelsen

Se seminariet om multiskadad ungskog i efterhand

Nyhet | Regionalt - 23 juni 2021

Om du missade seminariet kring multiskadad skog i norra Sverige finns det nu en möjlighet att titta på det i efterhand. Seminariet hölls den 18 juni av Skogsstyrelsen och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) för att belysa skadesituationen i ungskogen.

Nya analyser gjorda av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) visar att skogsskadorna innebär stora effekter ifråga om tillväxt i Sveriges fyra nordligaste län. Betesskador av älg har störst betydelse men svampangrepp av törskate sänker också tillväxten.

─ De påvisade effekterna av multiskadad skog riskerar att bli enorma. Förutom att skogsägare drabbas ekonomiskt av skadorna äventyras råvaruförsörjningen till massabruk och sågverk i norra Sverige. Det får direkt följder för arbetstillfällen och samhällsekonomi, säger Tobias Gramner, projektledare för projektet Multiskadad ungskog i norra Sverige.

Inspelningen av seminariet går att se fram till den 2 juli.