Snöbrott i tallskog, Värmland

Se över din skog efter snöovädret

Nyhet - 13 januari 2021

Det kraftiga snöovädret över norra Sverige mattas nu av. Det kan ha uppstått skador på skog och som skogsägare är det viktigt att du ser över din fastighet. Men var noga med säkerheten!

När det är möjligt och säkert att gå ut i skogen igen, är det viktigt att du skaffar dig en bild av skadeläget.

Färskt stormskadat virke ska transporteras ut från skogen innan sommaren, annars riskerar du massförökning av skadeinsekter och skador på stående skog.

Om det är mer än fem skogskubikmeter per hektar skadad färsk barrved måste den överstigande mängden upparbetas eller oskadliggöras. Antingen gör du det på egen hand eller kontaktar din skogliga samarbetspartner för att få hjälp. Ta även kontakt med ditt försäkringsbolag om du har stormförsäkring.

Tänk på att arbete i skog med vindfällen är mycket farligt och kräver specialkunskap samt komplett utrustning. Arbeta aldrig ensam!

Snöbrott

Snöovädret kan också ha orsakat snöbrott på träd. Snöbrott drabbar ofta enskilda stammar eller mindre trädgrupper, främst i ungskog. Kontrollera även detta när du går över din fastighet. Vid svåra skador kan ett bestånd bli så utglesat att du måste avverka och anlägga ny skog.