Älgko med kalv.

Satsning på bättre balans mellan skog och vilt

Nyhet - 03 december 2020

De stora problemen med betesskador på ungskog gör att Skogsstyrelsen satsar 7 miljoner kronor under 2021 på projektet Mera tall. Syfte med Mera tall är att få upp skog av hög kvalitet, särskilt tallskog. Nu lanseras också en serie filmer som kan hjälpa markägarna i deras arbete.

Betesskador på ungskog är ett av de största problemen för att få upp ny skog av hög kvalitet, särskilt ny tallskog. Det blir extra tydligt eftersom många skogsägare i Syd- och Mellansverige väljer bort att föryngra med tall och istället väljer att återbeskoga med gran även på marker där tall har bättre förutsättningar. Skogsstyrelsen satsar därför 7 miljoner kronor under 2021 på att via arbetsmetoden Mera tall få bättre balans mellan skog och vilt.

Arbetsmetoden Mera tall har under flera år engagerat och inspirerat jägare och skogsägare i delar av Småland och Sörmland samt i Örebro län till samarbete för ökad balans mellan skog och vilt. De positiva erfarenheterna från detta arbete gör att Skogsstyrelsen vill utöka användningen av metoden. Med extra resurser från regeringens satsning på att förebygga skogsskador kan Skogsstyrelsen ta initiativ till träffar och möten över hela landet.

Så här fungerar Mera tall

Metoden Mera tall går ut på att mötas och utifrån lokala fakta diskutera hur sambandet mellan skog och vilt fungerar. På så sätt kan jägare och markägare komma till en god samsyn kring skogsskötsel och förvaltning av vilt. I dialog kan parterna komma fram till lokala lösningar på hur förvaltningen av hjortdjur och skogsproduktion kan samsas.

Filmer som hjälp på vägen

Projektet Mera tall inom Sörmland/Örebro har tagit fram sex filmer, vilka finns tillgängliga på Skogsstyrelsens Youtube-kanal. Filmerna är korta introduktioner till olika delar inom arbetsmetoden och kan med fördel användas som inledning på ett möte eller en digital träff. I filmerna delar olika sakkunniga med sig av sina kunskaper om allt från olika sätt att föryngra tall till vad hjortdjuren äter.

Projektet Mera tall i Sörmland/Örebro drivs gemensamt av Skogsstyrelsen, skogsnäringen, markägarorganisationer och jägarorganisationer.

Kontakt