Logotype för Mera Tall

Satsning mot betesskador redo att spridas till fler län

Nyhet - 07 april 2020

Satsningen Mera tall som ska minska betesskadorna på tall från älg och annat vilt, har sjösatts i två län och ytterligare sex län är på god väg. Metoden är numera känd, uppskattad och framgångsrik där den prövats. Det visar slutrapporten från projektet.

– Ett viktigt mål var att göra metoden Mera tall spridd, känd och accepterad och där är vi. Flera län är igång och nu gäller det att också få det sista på plats för att kunna sparka igång i flera län som redan visat intresse, säger Hasse Bengtsson, projektledare för Mera tall.

Satsningen har spridit sig till Sörmland och Örebro där projektet är full gång. Det finns även intresse att starta i Småland, Västra Götaland, Kalmar, Värmland, Jämtland och Östergötland, visar sammanställningen i slutrapporten. Finansiering och någon som tar ledartröjan i de län som visat intresse återstår att lösa.

Nytt sätt att mötas

I dag äter älgen och andra hjortdjur upp skog värd miljarder varje år över hela Sverige. För att möta den utvecklingen har Skogsstyrelsen under 2010-talet drivit satsningen Mera tall. Projektet inspirerar jägare och skogsägare att på ett nytt sätt träffas och samarbeta för att få ned skadorna genom att sätta mer tall och minska viltstammen. I projektet samarbetar Skogsstyrelsen och delar av svensk skogsnäring för att skogsägare ska våga satsa på tall.

Satsningen är nationell och har inneburit nya mötesformer med grundläggande regler som skapat en atmosfär av tillit mellan skogsägare och jägare. Alla får komma till tals, lokala fakta används och mötesledaren har integritet och respekt. Arbetssättet är inte minst uppskattat för att det bygger på lokal medverkan och eget beslutsfattande. Mera tall har idag ett mycket gott rykte, visar slutrapporten.

Projektet fortsätter förvaltas

I pilotområdet i Uppvidinge har andelen tall ökat i föryngringarna, älgstammen har reducerats med 30 procent och årsskadorna på tall har därmed minskat från 30 procent till under 10 procent sedan Mera tall satte igång där.

Skogsstyrelsen kommer fortsätta förvalta metoden och varumärket Mera tall som stöd och kunskapsresurs. Det görs bland annat genom att fortlöpande uppdatera, information, hemsida och handbok, ha årliga avstämningar samt skydda och vårda varumärket Mera tall som är varumärkesskyddat.

Kontakt