Satellitbilder hjälper värmländska skogsägare röja

Pressmeddelande | Regionalt - 26 mars 2019

Skogsägare i Värmland kommer nu att få information om att de kan behöva röja i sin skog. Med hjälp av satellitbilder och analyser har Skogsstyrelsen identifierat var behoven kan finnas och nu påbörjas ett utskick till cirka 300 berörda skogsägare.

– Vi vet att det finns ett röjningsberg att beta av där ute i skogen. Vi hoppas att det här ska vara en hjälp för alla skogsägare att hitta områden där det kan finnas ett behov och på så sätt effektivisera och förbättra sitt skogsbruk, säger Gunnar Botström, skogskonsulent vid Skogsstyrelsens distrikt i Värmland.

Utsökningen görs med hjälp av dator och satellitbildsanalys där man kan se de tätaste ungskogarna. Det görs fältbesök i ungskogar som är i behov av röjning och sedan jämförs de områdena med satellitbilderna för att se om utsökningen behöver kalibreras. Liknande utskick har gjorts tidigare men efter ett uppehåll förra året återupptas nu utskicken. Den här gången går det till skogsägare i norra delen av länet och därmed har hela Värmland täckts in av satsningen.

Utskicket görs för att röjning är viktigt för skogsproduktionen och som en hjälp för markägarna att hitta områden som behöver röjas. Det finns inget lagkrav på att man ska röja, men många goda argument: ökad produktion, bättre virkeskvalitet, minskad risk för snöbrott (träd som knäcks av snön). Dessutom kan man med röjning öka andelen foder för till exempel klövviltet och därmed minska risken för att de äter på unga planterade tallar.

Skogsstyrelsen ger också råd till skogsägaren hur man kan röja:

– Utnyttja alla trädslag i ungskogen för att skapa en blandad skog under omloppstiden. Det är särskilt viktigt med tanke på torka och ökande angrepp av skadeinsekter, råder Gunnar Botström.

Kontakt