Satellitbild över ett landskap.

Satellitbilder hjälper skogsägare i Värmland att röja

Nyhet | Regionalt - 27 april 2020

Under våren kommer skogsägare i vissa delar av länet att få information om att de kan behöva röja i sin skog. Med hjälp av satellitbilder och analyser har Skogsstyrelsen identifierat var behoven kan finnas och gjort ett utskick till cirka 450 berörda skogsägare i Hagfors och Säffle kommun.

- Vi vet att det finns ett röjningsberg att beta av där ute i skogen. Vi hoppas att det här ska vara en hjälp för alla skogsägare att hitta områden där det kan finnas ett behov och på så sätt effektivisera och förbättra sitt skogsbruk, säger Gunnar Botström, skogskonsulent vid Skogsstyrelsen i Värmland.

Utsökningen görs med hjälp av dator och satellitbildsanalys där man kan se de tätaste ungskogarna. Utskicket görs för att röjning är viktigt för skogsproduktionen och som en hjälp för markägarna att hitta områden som behöver röjas. Det finns inget lagkrav på att man ska röja, men många goda argument: ökad produktion, bättre virkeskvalitet, minskad risk för snöbrott (träd som knäcks av snön).

Skogsstyrelsen ger också råd till skogsägaren hur man kan röja:
- Utnyttja alla trädslag i ungskogen för att skapa en blandad skog under omloppstiden. Det är särskilt viktigt med tanke på torka och ökande angrepp av skadeinsekter, råder Gunnar Botström.

Fakta om röjning

Man pratar om röjning när man glesar ut ungskog eller plantskog för att kvarvarande träd ska växa bättre och för att minska konkurrensen om träden står tätt. På det viset får man ett bra ekonomiskt utfall senare i gallring och slutavverkning. Beroende på hur skogen ser ut och vad skogsägaren har för mål med skogen kan man röja på olika sätt.