Satellitbilder hjälper skogsägare i Dalarna att röja

Nyhet | Regionalt - 18 februari 2020

Skogsägare i Dalarna kommer nu att få information om att de kan behöva röja i sin skog. Med hjälp av satellitbilder och analyser har Skogsstyrelsen identifierat var behoven kan finnas och nu påbörjas ett utskick till cirka 300 berörda skogsägare

- Vi vet att det finns ett röjningsberg att beta av där ute i skogen. Vi hoppas att det här ska vara en hjälp för alla skogsägare att hitta områden där det kan finnas ett behov och på så sätt effektivisera och förbättra sitt skogsbruk, säger Tysk Björn Hermansson, skogskonsulent vid Skogsstyrelsens distrikt i Dalarna. Utsökningen görs med hjälp av dator och satellitbildsanalys där man kan se de tätaste ungskogarna.

Utskicket görs för att röjning är viktigt för både skogsproduktion och naturvård. Det kan vara till hjälp att hitta områden som behöver röjas. Det finns inget lagkrav på att man ska röja, men många goda argument finns för att göra det, som ökad produktion, bättre virkeskvalitet och bättre naturvård.  

Skogsstyrelsen ger också råd till skogsägaren hur man kan röja:
- Utnyttja alla trädslag i ungskogen för att skapa en blandad skog under omloppstiden. Det är särskilt viktigt med tanke på torka och ökande angrepp av skadeinsekter, säger Tysk Björn Hermansson.