Spillkråka.

Särskilt viktiga arter, skogsträff i Strömsund

Nyhet | Regionalt - 05 september 2023

Följ med oss och lär dig mera om hur du kan hantera särskilt viktiga arter i ditt skogsbruk. Vi kommer att prata om nuvarande rättsläge, ekologi, hänsynsbehov kopplat till tretåig hackspett, spillkråka och talltita.

Inom ramen för Europeiska unionens landsbygdsprogram bjuder Skogsstyrelsen in till träffar ute i skogen för att ge praktisk rådgivning med hänsyn till särskilt viktiga arter. Under dagen kommer vi att använda oss av ett övnings- och diskussionsobjekt där du själv får möjlighet att vara aktiv.

  • 3 oktober klockan 09.00-15.00

Vi samlas nära Strömsunds tätort, exakt plats meddelas närmare tillfället och är lite beroende av antalet deltagare. 

Anmälan

Du anmäler dig genom att mejla namn och uppgifter om eventuella matallergier till hugo.strom@skogsstyrelsen.se senast den 22 september.

Kontakt

Vid frågor om innehållet, kontakta kursansvarig Hugo Ström. Kontaktuppgifter hittar du på denna sida.

Vid frågor om praktiska saker runt träffen, kontakta Peter Newman, kontaktuppgifter hittar du på denna sida.