Närbild på Virkesvälta

Sågtimmerpriset fortsätter minska

Statistik - 20 augusti 2019

Priset på sågtimmer minskade med 2,8 procent under andra kvartalet i jämförelse med årets första kvartal, visar Skogsstyrelsens senaste statistik. Massavedspriset var nästan oförändrat under samma period.

Efter att ha ökat under större delen av 2018 vände sågtimmerpriset nedåt igen under första kvartalet 2019. Minskningen fortsatte nu under andra kvartalet, visar senaste statistiken. Minskningen är 4,3 procent i region Nord och 2,4 procent i både region Mellan och Syd.

Massavedspriset däremot är relativt oförändrat för första gången sedan tredje kvartalet 2017. Fram till andra kvartalet i år har priset ökat varje kvartal. Den enda regionen med en mindre prisförändring var region Mellan där priset ökade med 0,5 procent under andra kvartalet 2019.

Jämförelser med andra kvartalet 2018

I jämförelse med andra kvartalet 2018 ökade priserna i hela landet för både massaved och sågtimmer. Priset på massaved ökade med 11,0 procent och priset på sågtimmer ökade med 3,4 procent.

Massavedspriset ökade mest i region Nord med 15,4 procent, sedan med 11,8 och 11,1 procent i region Mellan och region Syd.

Sågtimmerpriset ökade mest i region Syd med 6,6 procent. I region Mellan och Nord ökade priserna med 3,2 respektive 0,5 procent.

Statistiken avser leveransvirkespriser. Leveransvirke är ett leveranssätt som innebär att skogsägaren själv, med hjälp av anställda eller entreprenörer, levererar virket till bilväg. Leveransvirke utgör runt 9 procent av totala virkesförsäljningen.

Genomsnittspriserna bygger på volymvägda rundvirkeskvantiteter och avser löpande priser där hänsyn inte har tagits till inflationen.

Regionindelning

Region Nord 
Länen/länsdelarna: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland (inte Härjedalen) och Västernorrland.

Region Mellan
Länen/länsdelarna/kommunerna: Härjedalen, Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Skaraborg, Göteborg och kommunerna Dals-Ed, Bengtsfors, Åmål, Färgelanda och Mellerud.

Region Syd
Länen/länsdelarna/kommunerna: Kommunerna Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Alingsås, Ale, Lerum, Vårgårda, Herrljunga, Bollebygd, Borås, Ulricehamn, Mark, Svenljunga och Tranemo. Länen Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Gotland, Halland och Skåne.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

 

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter

Skicka ett meddelande till Katarina om att du vill prenumerera på statistiknyheter så får du statistiken direkt när vi publicerar den. 

För att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig med de senaste statistiknyheterna behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, i detta fall namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är en uppgift av allmänt intresse. Vi sparar dina uppgifter tills dess du meddelar att du inte längre vill få nyhetsbrevet. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

katarina.ekberg@skogsstyrelsen.se